Contact ITPgrup Baneasa

Date contact ITPgrup Baneasa

Bd-ul Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 111, sector 1, Bucuresti.

  +40 785.603.604
  birou.baneasa@itpgrup.ro

Program efectuare ITP Baneasa (Clienti)

  Luni – Vineri: 09.00 – 18.00 (cu posibilitatea prelungirii pana la ora 19.00)
  Sambata: 09.00 – 13.30

Program de lucru SITP Baneasa

  Luni – Vineri: 08.00 – 20.00
  Sambata: 08.00 – 14.00

Inspectori ITP

Insp. George Vasile
  +40 721.846.897
  birou.baneasa@itpgrup.ro

Insp. Albert Nicolau
  +40 785.603.604
  birou.baneasa@itpgrup.ro

Insp. Marius Neacsu
  +40 785.603.604
  birou.baneasa@itpgrup.ro

Administrator

Ing. Dipl. Catalin Morosanu
  +40 722.166.947
  catalin.morosanu@itpgrup.ro